Lördag 23 oktober 2021

Inget vagnmuseum i Mariestad

Mariestad kommun är inte intresserad av att etablera ett internationellt vagnmuseum i den gamla kvarnen i Mariestad, uppger Mariestads-Tidningen.

En privatperson, som tidigare grundat Vallentuna vagnmuseum, vill etablera sig i Mariestad med museum. Han har förklarat sig beredd att köpa och renovera kvarnen, samt att visa vagnar från Vadsbo museum.

I förslaget till kommunstyrelsen bedömer kultur- och fritidsnämnden att attraktionskraften för ett museum med föremål från 1700- och 1800-talet får anses vara lågt, uppger Mariestads-Tidningen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer