Fredag 20 juli 2018

Klartecken för vindkraft vid Lugnås

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation ger klartecken till den planerade vindkraftparken väster om Lugnås.

Föreningen ”Stoppa vindkraftparken i västra Kinneskogen” fick inte rätt hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Företaget Vasa vind AB får rätt att uppföra tolv vindkraftverk i området. Högsta höjd är 180 meter.

Till Mariestads-Tidningen uppger föreningen att de kommer överklaga miljöprövningsdelegationens beslut.

Ett argument som använts mot etableringen är det rika fågellivet, med bland annat havsörnar och fiskgjusar.

Tidigare publiceringar:

Nya turer för vindkraft
Nya protester mot vindkraft
Ja till vindkraft i Mariestad

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
  • 1einar2

    Naturvårdsverket har nyligen utfärdat nya rekommendationer för beräkning och mätning av vindkraftbuller. Vasa Vind bör enligt min mening i sin ansökan visa att man tagit hänsyn till dessa rekommendationer vid beräkning av ljudpåverkan från vindkraftverken. Om inte, borde miljödomstolen kräva en komplettering av ansökan och ny prövning. Einar Fjellman

  • 1einar2

    Naturvårdsverket utfärdade nyligen en ny och strängare vägledning för beräkning och mätning av vindkraftbuller. Vasa Vind bör i sin ansökan ha tagit hänsyn till denna vägledning vid beräkning av ljudpåverkan från vindkraftverken vid Lugnås, om inte bör
    miljödomstolen kräva en komplettering och förnyad prövning. Einar Fjellman