Måndag 19 augusti 2019

Länsstyrelsen kritiserar Mariestad

Länsstyrelsen ser allvarligt på att oberoendet och förtroendet rubbas för Mariestads överförmyndare, genom kommunens sätt att utse överförmyndarnämnd.

Trots att Mariestads kommun stadsjurist varnade för jäv, så har kommunfullmäktige i Mariestad tidigare beslutat att bilda en överförmyndarnämnd istället för som tidigare en särskild överförmyndare.

Bakomliggande orsak till att tidigare modell med överförmyndare ersattes med en nämnd var att verksamheten överskred budgeten. Enligt Mariestads-Tidningen har det funnits politisk irritation i kommunen över att överförmyndarens hantering av gode män och ensamkommande varit för generös.

Kommunfullmäktige var oenig. Socialdemokraterna yrkade på att den nya nämnden skulle utses av kommunfullmäktige, men den borgerliga ledningen drev, med Sverigedemokraternas stöd, igenom att nämnden ska utses av kommunens socialnämnd.

Nu begär länsstyrelsen i Västra Götaland att kommunen ser över tillsättningen. Länsstyrelsen ser allvarligt på att det nya förfarandet leder till jävsituation:

– Mariestads kommun har beslutat att överförmyndarnämnden ska vara kopplad till socialnämnden och att de båda nämnderna har samma ordförande. Detta kan leda till jävssituationer, intressekonflikter och att förtroendet för överförmyndarverksamheten rubbas, skriver länsstyrelsen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer