Torsdag 1 juni 2023

Lyckat drogprojekt i Mariestads kommun

Under tre år har projektet med kommunal drogförebyggande fältassistent pågått i Mariestad. Nu är projektet avslutat och utvärderat, och enligt kommunen är resultatet är positivt.

Individer i behov av hjälp identifieras nu i högre grad och enkätundersökning visar på minskat användande av alkohol och droger i unga åldrar samt bättre psykiskt mående hos unga tjejer.

Projektet, som var ett politiskt uppdrag, startade 2016. Peter Åhling, drogförebyggande fältassistent anställdes för att finnas på ungdomarnas arenor, arbeta drogförebyggande och för föräldraengagemang. Syftet var att göra tidiga upptäckter och tidiga insatser för individen och även att arbeta förebyggande på en mer generell och övergripande nivå. En ungdomsbehandlare anställdes även som en del av satsningen.

I det treåriga projektet skulle en arbetsmodell för det drogförebyggande arbetet tas fram av drogförebyggande fältassistent. Modellen skulle sedan implementeras och tas över av verksamheterna, skola, elevhälsa och socialtjänst.

Kommunen säger att det är svårt att mäta effekten av denna typ av arbete då det handlar om långsiktiga insatser. Men de enkätundersökningar som genomförs i kommunens skolor, av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN, var tredje år, visar att arbetet gett resultat. 2016 var andelen pojkar och flickor som drack, rökte och provat narkotika hög. Siffrorna är fortfarande höga men har förbättrats. Tjejer i ålder 15-17 år svarade 2016 i hög grad negativt på frågor om mående och självkänsla. Även de siffrorna har förbättrats.

En annan indikator på att arbetet ger resultat är antal ärenden som socialtjänsten får in.

-Att vi får fler ärenden till oss beror på att vi nu gör fler upptäckter på grund av vårt nya arbetssätt. Ungdomar som vi tidigare inte fick kännedom om blir upptäckta i högre grad. Det gör att vi nu kan hjälpa fler, säger Anette Karlsson, chef individ- och familjeavdelningen Mariestads kommun, i ett pressmeddelande.

Projektet har även resulterat i ett bra och nära samarbete med polis, enligt kommunen. Kontaktvägar mellan myndigheter och verksamheter har formats. Erfarenhet från händelser under dessa år har visat att detta samarbete fungerar bra.

Det centrala i projektet har enligt Stina Lindell, barn- och elevhälsochef i Mariestads kommun varit samsynen för hur arbetet bör bedrivas. Stina poängterar att arbetet egentligen inte handlar om droger specifikt. Det handlar om att arbeta med ungdomarnas självkänsla och mående;

– När ungdomar börjar med droger är det ett symtom på något annat, vi vill behandla orsaken, inte symptomet. För att göra det behöver individerna fångas upp långt innan drogerna kommer in i bilden. Vi jobbar med att barn och unga ska må bättre, så de blir bättre rustade för slippa hamna i utsatta situationer och riskbeteende.

Inom ramen för de generella, förebyggande insatserna i projektet har flertalet föreläsningar för föräldrar och andra vuxna genomförts. Föreningar, där vuxna arbetar nära ungdomar, har varit en annan målgrupp som fått stöd och kunskap. Kompetensutveckling för personal inom skola, elevhälsa och socialtjänst har bidragit till en större expertis i vårdkedjan.

Nu har det tvärsektoriella arbetet fått plats i ordinarie verksamhet och den drogförebyggande fältassistenten övergår till en mer samordnande roll för att få en samordning i det förebyggande arbetet mellan skola, elevhälsa och socialtjänst. Vissa delar av rollen kommer dock att leva kvar. Arbetet med att få en fungerande kedja från upptäckt till behandling till exempel.

Slutrapportering till folkhälsorådet hölls måndagen den 9 december.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd