Torsdag 30 mars 2023

Lyft för Mariestads gästhamn

Efter trettonhelgen startar bygget av Mariestads nya bodar i gästhamnen. Sex miljoner kronor satsas för att ersätta befintliga hamnbodar med sju nya bodar samt toalett och soprum.

Det är kommunala AB Stadens Hus som står för byggnationen. Bodarna placeras så att det skapas ett naturligt serveringstorg mellan dem.

-Vi vill att det ska varas stil på bodarna, säger vd Jonas Hedberg till tidningen MT.

De nya bodarna ska stå klara för användning i början av april.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer