Måndag 19 augusti 2019

Mariestad köper bandyplanen i Sjötorp

Mariestad kommun köper bandyplanen i Sjötorp för 1,2 miljoner kronor.

Kommunen köper planen av Elless IF. Nu ska samhällsbyggnadskontoret studera hur parkeringsytor kan anpassas för långtidsparkering och ställplatser för husbilar.

Vid kommunstyrelsens möte beslöt också att bygga en ny gästhamnsbrygga i Sjötorp. 300 000 kronor anslås för detta av kommunen. Göta Kanal-bolaget ska stå för 120 000. Dessutom ska en ansökan göras till Jordbruksverket för stöd. Totalkostnaden beräknas till 1,2 miljoner kronor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer