Lördag 15 maj 2021

Mariestad överklagar vindkraftpark vid Årnäs

Även Mariestad kommun överklagar vindkraftparken i Västra Kinneskogen mellan Årnäs och Bredsäter.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har godkänt att företaget Vasa vind har får uppföra tolv vindkraftverk i området mellan Mariestad och Götene. Högsta höjd på verken är 180 meter.

Tidigare har boende i området överklagat etableringen av de tolv vindkraftverken.

I sista stund överklagar även kommunledningen i Mariestad kommun beslutet till mark- och miljödomstolen. Tidigare har kommunen tillstyrkt etableringen, om avståndet till närmast boende blir 900 meter och ljudnivån därmed begränsas till 35 decibel.

Miljöprövningsdelegationens beslut innebär dock ett skyddsavstånd på 750 meter, och en ljudnivågräns på 40 decibel. Därför överklagar kommunen nu beslutet.

Även företaget Vasa vind har överklagat beslutet. Företaget motsätter sig det krav som följer med tillståndet, om att Vasa Vind AB också måste utföra ett kontrollprogram för fladdermöss. Under vissa förhållanden måste verken därför stängas av mellan 1 augusti och 30 september.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer