Onsdag 20 februari 2019

Mariestad protesterar till regeringen

Enligt uppgift planerar Migrationsverket flytt av verksamhet från Mariestad till Skövde. Mariestads kommun skickar protest till regeringen och begär möte med ansvarig minister och Migrationsverket.

Migrationsverket har inte offentligt meddelat flytt. Men om flytten genomförs går den rakt emot regeringens uppdrag att utlokalisera statlig verksamhet till mindre orter.

− Att få höra om planerna på en flytt av 20 arbetstillfällen från orten, och ännu en statlig myndighet som centraliserar, via inofficiella vägar tycker vi är anmärkningsvärt. Vi efterlyser dialog och kommunikation med berörda parter, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M), i ett pressmeddelande, och tillägger att frågan verkar ha drivits så långt inom Migrationsverket att den redan ligger för beslut hos myndighetens fastighetsavdelning i Norrköping.

Efter en politisk debatt för några år sedan togs regeringsbeslut att statlig verksamhet ska finnas representerad med service över hela landet. Nuvarande regering har satt ner foten genom sitt mål för inomregional balans och är tydlig med att hela Sverige ska leva.

Mariestads kommun kan inte acceptera en eventuell flytt och begär att få träffa civilminister Ardalan Shekarabi och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik för att framföra sin protest och argumentera i frågan.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer