Lördag 20 juli 2019

Mariestad säger nej till vindkraftpark

Kommunstyrelsen i Mariestad säger nej till vindkraftsparken vid Västra Kinneskogen mellan Götene och Mariestad. Tidigare har kommunen tillstyrkt parken.

Vid kommunstyrelsens möte i Mariestad på måndagen beslöt en majoritet att säga nej till vindkraftsparken i Västra Kinneskogen, mellan Årnäs och Bredsäter. Någon votering genomfördes inte. Men företrädarna för Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. De ville tillstyrka vindkraftparken.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har tidigare godkänt att företaget Vasa vind får bygga tolv vindkraftverk i området mellan Mariestad och Götene. Högsta höjd på verken är 180 meter. Detta beslut har först tillstyrkts av Mariestads kommun.

-Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i tillståndsbeslutet valt att inte fästa någon vikt vid kommunens översiktsplanering och har inte heller beaktat kommunens vilja att begränsa miljöpåverkan från vindkraftparken, skriver kommunstyrelsen i sitt beslut.

Vetorätt

Med måndagens beslut föreslås Mariestads kommunfullmäktige nu byta uppfattning och istället säga nej till vindkraftverken i Västra Kinneskogen.

-Därmed utnyttjar vi vår kommunala vetorätt, och det kan inte bli någon vindkraftspark enligt den ansökan som lämnats in, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) till tidningen NLT.

I fortsättningen kommer kommunen inte att tillstyrka större vindkraftsetableringar om avståndet till bostadsbebyggelse underskrider 900 meter, skriver kommunstyrelsen i sitt beslut.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer