Torsdag 16 augusti 2018

Mariestad skrinlägger reklamskyltar

Det blir inget med Mariestad kommuns planer för stora digitala reklamskyltar utmed E20. 

Intresset för projektet med stora jumbotroner vid E20 har varit lågt från det lokala näringslivet, uppger Mariestads-Tidningen.

När dessutom bygglovet för de stora skyltarna förutsätter att bilderna inte är rörliga, så valde kommunens politiker att stoppa projektet. Bygglovet förutsätter också att inga adresser visas samt att skyltarna är släckta nattetid.

Skyltarna var tänkta att placeras vid Haggården, synliga från såväl E20 som väg 26.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer