Lördag 14 december 2019

Mariestad storsatsar på solenergi

Mariestads kommun satsar brett på solenergi – utan att äga en enda solcell. Solceller ska sättas upp på tak i Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Det unika samarbetet innebär att kommunerna köper elen från anläggningarna i 20 år och det är Vattenfall som står för investering, drift och underhåll.

Förnybar energi och smarta energilösningar är viktiga delar för att det ska bli möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Många kommuner har ambitiösa klimatmål men ingen budget för att genomföra dessa.

– Vattenfall InHouse tar ett helhetsgrepp och erbjuder olika energitjänster utifrån kundens önskemål och behov, inklusive finansiering. Upplägget gör det möjligt för kommuner att ställa om mot mer hållbara alternativ, säger David Ringmar, Sverigechef på Vattenfall InHouse.

– Solenergi är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och vi kan genom detta avtal försörja våra fastigheter med solenergi utan att själva behöva stå för investeringen, det är ett bra upphandlingskoncept som fler kommuner skulle kunna använda sig av, säger samhällsbyggnadschef Thomas Johansson.

Vattenfall äger och kommer att ha driftansvaret för solcellerna som kommer att installeras på hustak. Om solceller installeras på alla aktuella tak, ett tjugotal, i kommunerna kan de tillsammans producera cirka 900 – 1500 MWh/år. Det motsvarar elförbrukningen för cirka 150 villor och minskar koldioxidutsläppen i atmosfären med 400 – 600 ton per/ år.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer