Tisdag 25 september 2018

Mariestad vill växa kraftigt

Mariestad kommun vill öka bostadsbyggandet kraftigt kommande år. 2000 nya bostäder och 4000 nya invånare till år 2025.

Trots att den befolkningsprognos, som länsstyrelsen i Västra Götaland tagit fram, bygger på 700 nya invånare i Mariestad år 2025, så vill den politiska ledningen i kommunen planera för 4000 nya invånare. Det uppger Mariestads-Tidningen.

I förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram planeras därför för 2000 nya bostäder. Nu går planen ut på samråd.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer