Fredag 20 juli 2018

Mariestads kommun köpte Knallenhuset

Kommunägda Mariehus AB:s köp av Knallenhuset i Mariestad är nu klart.

För 13,2 miljoner kronor tar kommunala bolaget Mariehus AB över fastigheten Ärlan 4 i Mariestad. Affären är nu slutgiltigt klar, uppger Mariestads-Tidningen. Fastigheten är mer känd som Knallenhuset.

Mariehus äger sedan tidigare grannfastigheten Ärlan 3, där renoveringar pågår. Under våren ska bolaget presentera hur en tänkt galleria för handel ska byggas i fastigheten.

Mariestads-Tidningen uppger vidare att bolaget planerar att öka antalet lägenheter från 4 till 15-20 lägenheter i den nu köpta fastigheten.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer