Torsdag 23 mars 2023

Migrationsverket lämnar Mariestad

Foto: Tomislav Stjepic
Foto: Tomislav Stjepic

Migrationsverket planerar att lägga ned kontoret i Mariestad under 2021. Anledningen är att antalet personer som söker sig till Sverige har minskat.

Antalet personer som söker skydd i Sverige har sjunkit kraftigt de senaste åren och minskat ytterligare i år som en konsekvens av spridningen av coronaviruset. Och när allt färre asylsökande behöver hjälp med boende, minskar även behovet av myndighetens närvaro på vissa orter i Sverige. Som en del av en större anpassning av verksamheten ämnar därför Migrationsverket att lämna verksamheten på kontoret i Mariestad under 2021.

–  Antalet öppna asylärenden har minskat på grund av avarbetning och färre nya asylansökningar. Med ett minskat uppdrag blir det naturligt att vår lokala närvaro också krymper, Vi måste anpassa oss efter de förutsättningar som råder och bli en mindre och mer effektiv myndighet. Anpassningen har pågått de senaste åren och påverkar både kontor i våra storstäder och på mindre orter, säger Linda Ottosson, tf. regionchef i Väst, i ett pressmeddelande.

Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande har i år sänkts från 21 000 till 13 000 personer. Behovet av tillfälliga bostäder fortsätter därför att minska i allt högre takt, vilket innebär att behovet av Migrationsverkets lokala närvaro minskar. Detta leder i sin tur till att Migrationsverket behöver stänga kontor på vissa orter.

Enligt förslaget ska verksamheten på kontoret i Mariestad vara avvecklat till slutet av nästa år.

– Det är tråkigt att eventuellt behöva planera för att avveckla vår väl fungerande verksamhet med kompetenta medarbetare i Mariestad. Och det är naturligtvis ett tungt besked för de av våra medarbetare som arbetar där. Migrationsverket har sedan en tid tillbaka avvecklat ett stort antal tillfälliga bostäder och kommer att fortsätta göra det. Det här är en följd av det, säger Linda Ottoson, tf regionchef i Väst.

Fyra kontor på fyra orter har föreslagits; Mariestad, Borås, Jönköping och Högsby. Nästa steg är att göra riskbedömningar och konsekvensanalyser för varje ort.

Ett eventuellt beslut om avveckling kommer att fattas av Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik i mitten av september.

– Om det blir ett beslut om avveckling inleds en omställningsprocess med förhandlingar, eventuella omplaceringar och andra åtgärder. Först efter det kan vi säga något om hur många som riskerar bli uppsagda, säger Linda Ottoson.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer