Onsdag 12 december 2018

Miljökrav hotar M/S Bellevue

Boende i Sjötorp har klagat över avgas och buller från bussar som står på tomgång vid kryssningsfartyget M/S Bellevue.

Miljö- och byggnadsnämnden i Mariestads kommun har därför ålagt Mariestads skärgårdstrafik AB att företagets bussar får köras på tomgång i maximalt en minut.

Detta har Mariestads skärgårdstrafik AB överklagat till länsstyrelsen.

-Skulle inte mitt överklagande gå igenom, får jag lägga ner verksamheten, säger bolagets ägare Sonny Modig till Mariestads-Tidningen.

Mariestads-Tidningen uppger att bolaget menar att bussarna måste köras på tomgång minst tio minuter. På sommaren upp till 30 minuter.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer