Torsdag 23 mars 2023

Protesterar mot flytt av Migrationsverket

Foto: Tomislav Stjepic
Foto: Tomislav Stjepic

Den politiska ledningen i Mariestads kommun lyfter i en skrivelse till Migrationsverkets generaldirektör behovet av fortsatt verksamhet på orten.

Migrationsverket meddelade nyligen att de har som avsikt att avveckla mottagningsenheten i Mariestad.

I skrivelsen tydliggörs de negativa effekter som avvecklingen skulle medföra. Den urbanisering som sker får stor inverkan på den lokala arbetsmarknaden. Ett tjugotal arbetstillfällen skulle i det här fallet försvinna från orten, vilket i storleksordning motsvarar runt femhundra arbetstillfällen i Göteborgsregionen.

– Vi ser en trend i flytt av statlig verksamhet från landsbygden till storstadsregionerna. Som underlag inför regeringsbeslut om att bilda Västra Götalands län, angavs det särskilt att Mariestads kommun skulle utvecklas till ett rätts- och förvaltningscentrum. Staten jobbar nu istället i motsatt riktning, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande Mariestads kommun, i ett pressmeddelande.

Mariestads kommun föreslår i skrivelsen att Migrationsverket behåller en viss del av verksamheten i Mariestad och att en samverkan mellan Migrationsverket och övriga statliga aktörer på orten initieras.

Läs mer:

Migrationsverket lämnar Mariestad

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet