Torsdag 1 juni 2023

Regeringen säger nej till nya bostäder vid Laxhall

Laxhall på Torsö.
Laxhall på Torsö.

Regeringen stoppar utbyggnaden vid Laxhall på Torsö i Mariestads kommun. Strandskyddsreglerna väger tyngre, menar regeringen.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tidigare upphävt Mariestad kommuns detaljplan för en utbyggnad av fler bostadstomter vid Laxhall på Torsö, i Vänern. Från början handlade det om 15 tomter, men detta har kommunen senare reducerat till sju tomter. Marken ägs av Skara stift.

Kommunen har överklagat beslutet till regeringen. Men regeringen fastställer länsstyrelsens beslut, uppger Mariestads-Tidningen.

Regeringen menar att även om området är utpekat som ett ”landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge” (LIS-område), så är det i sig inte tillräckliga skäl för att godkänna detaljplanen. Regeringen skriver att ”Kommunen har inte visat att det strandnära läget för de planerade fritidshusen skulle bidra till ekonomisk tillväxt på längre sikt”.

– Senast i går var det en större diskussion om strandskyddet i riksdagen; det är mycket snack utan att någon verkligen tar tag i frågan. Det här börjar bli ohållbart, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) till Mariestads-Tidningen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd