Lördag 18 augusti 2018

Regionen stödjer bredband på Brommö

Foto: Östra Falbygdens fiberförening
Foto: Östra Falbygdens fiberförening

Västra Götalandsregionen bidrar med halva kostnaden för bredbandsutbyggnad vid Brommö i Mariestads kommun. Frågan avgörs på onsdag.

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland har antagit en bredbandsstrategi, där det uppskattade behovet för genomförande av de regionala bredbandsmålen åren 2011-2020 är totalt 130 miljoner kronor. Cirka 76 miljoner kronor av dessa är hittills upparbetade. Resterande behov inryms i nämndens ordinarie budgetram fram till 2020.

Mariestads kommun har ansökt om bidrag för Brommö. Den bidragsberättigade investeringen uppskattas till 680 000 kr. Regionutvecklingsnämnden föreslås på onsdag godkänna ett bidrag på maximalt 340 000 kr.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet