Torsdag 23 mars 2023

Säger ja till Närvårdscentrum i Mariestad

Skaraborgs sjukhus i Mariestad.
Skaraborgs sjukhus i Mariestad.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom inriktningen för att etablera Närvårdscentrum i Mariestad.

Västra Götalandsregionens koncernkontor har tillsammans med Skaraborgs Sjukhus och Närhälsan utarbetat en modell där norra Skaraborg med ett nav i Mariestad blir ett pionjärområde i den nya framtida hälso- och sjukvården.

Fokus i förslaget är omställningen av hälso- och sjukvården där primärvården är basen i nära samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården och sjukhusets specialistsjukvård.

Förslaget innebär att Skaraborgs Sjukhus verksamhet i Mariestad förändras från ett begränsat antal mottagningar till ett större utbud i nära samverkan med primärvården.

Invånarna får ökad tillgång till specialistsjukvården såväl från hemmet som på vårdcentralen genom digitala konsultationer. Behovet av sjukhusbaserad vård på akutmottagningen, andra mottagningar och slutenvård bedöms minska.

Den mobila vården byggs ut både från primärvården och sjukhuset. Även primärvårdens hälsofrämjande och förebyggande insatser ska öka.

Nämnden vill se en djupare utvärdering av pilotprojektet ska göras vid årsskiftet 2021/22.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer