Tisdag 21 maj 2019

Sjukhuset i Mariestad bantas

Mariestads sjukhus avlövas mer verksamheter. Nu föreslås att såväl dagvård som mottagningar för öron, näsa hals, samt hudmottagningen koncentreras till sjukhuset i Skövde.

Inför sjukhusstyrelsens möte på tisdag förslår sjukhusdirektör Jörgen Thorn att dagsjukvårdsverksamheten i Mariestad avvecklas i dialog med primärvården.

– Erfarenheterna efter två års verksamhet är att det är förhållandevis låga patientflöden och att de till största delen är att hänföra till primärvårdens ansvarsområde, skriver sjukhusdirektören.

Dessutom vill han att såväl öppenvårdsmottagningarna inom Öron,näsa hals samt hudverksamheten koncentreras till Skövde.

– Endast en mindre del av patientunderlaget utgörs av patienter med kroniska sjukdomar med täta återbesök, och en eventuell stängning av öron, näsa, hals-verksamheten i Mariestad torde därför inte medföra någon betydande förändring ur patientperspektivet gentemot dagens läge, skriver Jörgen Thorn.

För ett par år sedan lade regionen ner slutenvårdsplatser inom medicin på sjukhuset i Mariestad. Istället skulle nya platser, så kallade mellanvårdsplatser skapas. Dess har också lagts ner.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet