Söndag 28 februari 2021

Skolorna i Mariestad ska granskas

Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur politiker i Mariestads kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Myndigheten granskar även de fristående skolorna i kommunen.

Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och utbildning i en trygg miljö.

Tillsynen är en del av en genomgång av samtliga kommunala och fristående skolhuvudmän i landet som Skolinspektionen genomför.

Tillsynen av Mariestads kommun beräknas vara klar i september 2017.

Dessa skolor kommer Skolinspektionen att besöka och granska:

• Högelidsskolan 7-9 (grundskola och grundsärskola)
• Tidavads skola (grundskola)
• Vadsbogymnasiet (gymnasiesärskola)

Skolinspektionen besöker och granskar även Vänergymnasiet (gymnasieskola) som Vänergymnasiet AB ansvarar för samt Torsö skärgårdsskola (grundskola) som Torsö skärgårdsskola ekonomisk förening ansvarar för.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer