Onsdag 3 juni 2020

Striden om Västra Kinneskogen fortsätter

Den segdragna striden om vindkraftverken i Västra Kinneskogen i Mariestads kommun fortsätter. Nu ger högsta juridiska instans prövningstillstånd för ärendet.

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd för Vasa Vind AB ansökan om att få bygga 12 vindkraftverk i Västra Kinneskogen, väster om Lugnås, mellan Mariestad och Götene.

2014 godkände Mariestads kommunfullmäktige bolagets planer. För tillstyrkan ställde kommunen vissa villkor, bland annat för avstånd till bostäder.

2018 hade kommunen svängt i sin uppfattning och sa då nej till planerna. När länsstyrelsens miljöprövningsdelegation godkände vindkraftparken valde därför Mariestads kommun samt fastighetsägare och några föreningar att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Hösten 2019 föll domen i Mark- och miljödomstolen. Som domskäl hänvisas bland annat till 16:e kapitlet, fjärde paragrafen, i miljöbalken ”får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras tillstyrkt det”.

Vasa Vind AB menar att domen är felaktig och går emot EU-domstolens praxis. Dessutom anför bolaget att domen är en rättssäkerhetsfråga för hela vindkraftsbranschen.

Bolagets motpart i ärendet är 118 privatpersoner samt Mariestad och Götene kommuner.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer