Måndag 23 juli 2018

Teatern i Mariestad måste renoveras

Teatern i Mariestad är i behov av akut renovering på grund av eftersatt underhåll. Huset är ett byggnadsminne.

Mariestad-Tidningen rapporterar att Mariestads kommun står inför en nödvändig upprustning av Teatern i Mariestad.

Teatern ritades av skådespelaren och teaterdirektören Anders Peter Berggren och började användas i september 1842. Byggnaden ansågs färdig strax före jul samma år, och invigdes officiellt 4 januari 1843.

Senaste renovering av teatern genomfördes 1992. Samtidigt blev den byggnadsminnesförklarad. Men nu uppger teaterns vaktmästare Magnus Nilsson i Mariestad-Tidningen att byggnaden maximalt klarar tio år, innan den ”bokstavligt” rasar samman.

Kommunens kultur- och fritidsutskott vill att kommunstyrelsen ger klartecken för akuta åtgärder redan i år och att en stor renovering genomförs under 2019. Vad denna kommer kosta är oklart. En siffra som nämnts är minst 1,5 miljoner kronor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer