Torsdag 23 mars 2023

– Tvist om Mariestads folkpark löses

Mariestads kommun tar över befintliga hyresavtal vid Karlsholme folkpark i Mariestad. Kommunen vill med detta trygga en levande folkpark.

En lösning har tagits fram för aktörerna inom området Karlsholme folkpark, meddelar Mariestads kommun i ett pressmeddelande. Mariestads kommun tar över befintliga hyresavtal och samtliga aktörer kommer att vara kvar på området, det möjliggör en fortsatt aktiv och levande folkpark.

Enligt kommunen är tvisterna som funnits inom Karlsholme folkpark på god väg att lösas.

I korthet innebär lösningen att Mariestads kommun tar över de befintliga hyresavtal som Föreningen Karlsholme Folkpark innehaft med Café Holmen och Sjöterrassen.

− Kommunens mål är en levande folkpark och vi är nöjda med att ha hittat en lösning som innebär att samtliga aktörer kan vara kvar på området. Det gör att vi kan erbjuda en levande mötesplats för invånare och besökare, säger fastighetschef Hans Björkblom.

Föreningen Karlsholme folkpark kommer inte längre att ha någon roll som hyresvärd men vara verksamma som förening och genomföra arrangemang som tidigare.

Sjöterrassen kommer genomföra restaurangverksamhet och evenemangsverksamhet på liknande sätt som tidigare. Renovering av Café Holmen pågår och beräknas vara färdig till sommaren.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet