Onsdag 26 september 2018

Urban Ahlin agerade ”olämpligt”

Urban Ahlin.
Urban Ahlin.

Talman Urban Ahlin agerade år 2008 var olämpligt, men inte något brottsligt. Det menar den externa utredning som Socialdemokraterna genomfört med anledning av anklagelser som riktats mot riksdagsledamoten från Mariestad.

Den utredning som Socialdemokraterna genomfört rörande anklagelser mot talman Urban Ahlin om hans beteende mot en kvinnlig medarbetare på partikansliet under år 2008, konstaterar att Ahlin betedde sig ”olämpligt och oprofessionellt”. Utredningen har genomförts av en advokatbyrå.

Utredarna menar att det är omöjligt, att tio år efter, bedöma om det varit fråga om sexuella trakasserier och konstaterar att situationen når inte upp till något brottsligt agerande.

Urban Ahlin, Mariestad, är invald riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Skaraborg. I samband med höstens val slutar Ahlin. Han invaldes 1994 i riksdagen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer