Torsdag 30 mars 2023

Vänerhofshallen i Mariestad rivs

Trots att Riksantikvarieämbetet anser att anrika Vänerhofshallen i Mariestad har ett ”synnerligen högt kulturhistoriskt värde” så kommer hallen rivas, uppger Mariestads-Tidningen.

Samma myndighet anser idag att det statliga stödet för att skydda den nedgångna hallen skulle bli för högt.

Det långdragna ärendet började när miljö- och byggnadsnämnden för tre år sedan beviljade rivningslov för hallen.

I somras beslutade länsstyrelsen att avslå en begäran om att byggnadsminnesförklara byggnaden.

Något som Riksantikvarieämbetet då överklagade. Hallen byggdes 1939.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer