Lördag 3 juni 2023

Vindkraftbeslut vid Lugnås överklagas?

Sista ordet är inte sagt om den planerade vindkraftparken vid Västra kinneskogen, väster om Lugnås.
Vasa Vind AB överväger att överklaga Mark- och miljödomstolens avslag till högsta juridiska instans.

– Mycket tyder på att vi kommer göra det, säger Vasa Vinds projektledare Ingemar Stenbeck till Mariestads-Tidningen.

2014 godkände Mariestads kommunfullmäktige bolagets planer att bygga tolv vindsnurror på max 180 meter väster om Lugnås.

2018 hade kommunen svängt i sin uppfattning och sa då nej till planerna. När länsstyrelsens miljöprövningsdelegation godkände vindkraftparken valde därför Mariestads kommun samt fastighetsägare och några föreningar att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen.

Nyligen föll domen i Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Som domskäl hänvisas bland annat till 16:e kapitlet, fjärde paragrafen, i miljöbalken ”får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras tillstyrkt det”.

Vasa Vind AB menar att de investerat mycket pengar i projektet och att bolagets utgångspunkt för detta var att Mariestads kommun tidigt angett Västra skogen som ett lämpligt område för vindkraftverk.

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas före den 1 oktober till Mark- och miljööverdomstolen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer