Söndag 23 februari 2020

Vindkraftpark vid Lugnås stoppas

Mark- och miljödomstolen stoppar den planerade vindkraftparken i västra Kinneskogen.

Därmed upphävs tidigare tillstånd som beslutats av länsstyrelsens Miljöprövningsenhet.

2014 godkände Mariestads kommunfullmäktige Vasa Vind AB:s planer på att bygga tolv vindsnurror på max 180 meter väster om Lugnås. När sedan Miljöprövningsdelegationen godkände planerna valde Mariestads kommun, fastighetsägare samt några föreningar att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen. 2018 hade kommunen svängt totalt i sin uppfattning och sa då nej till planerna.

Mark- och miljödomstolen säger i domen att enligt 16:e kapitlet, fjärde paragrafen, i miljöbalken ”får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras tillstyrkt det”.

Domen kan nu överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer