Fredag 20 juli 2018

Mariestadsfångar klagar hos JO

Åtta fångar på fängelset i Mariestad skriver till Justitieombudsmannen och klagar på värmen.
Åtta fångar på fängelset i Mariestad skriver till Justitieombudsmannen och klagar på värmen.

Justitieombudsmannen (JO) har fått klagomål från fängelset i Mariestad.

Det är åtta fångar på Rödjanfängelset i Mariestad som har skrivit och klagat på ”olidligt hög temperatur” och ”kraftigt undermålig luftcirkulation” i bostadsdelen, uppger Mariestads-Tidningen (MT).

I anmälan står det att det inte går att sova på en avdelning sedan den 18 juli. Temperaturen, skriver fångarna, har legat på i snitt 29 grader på natten. Detta har påpekats för ledningen, men inget har gjorts, uppger MT.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer