Onsdag 21 oktober 2020

Maxgräns på 50 personer kan förändras

Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen öppnade idag för att öka maxgränsen på 50 personer till 500. Det kan även bli andra förändringar.

Gränsen på 50 deltagare kommer ligga fast som huvudregel men regeringen aviserar i dag ett undantag från 50-begränsningen. Det planeras också för en ytterligare förändring av förordningen.

– Vi tar oss igenom den här krisen tillsammans, och då måste vi alla göra allt vi kan för att inte hamna i ett läge där vi måste backa igen, såsom vi ser att många andra länder i Europa fått göra. Vi måste hålla i och hålla ut. Regeringen är samtidigt mån om att förbudsförordningen inte i onödan träffar verksamheter som kan bedrivas på ett smittsäkert sätt, säger inrikesminister Mikael Damberg, i ett pressmeddelande.

– Jag är tacksam för den dialog jag och regeringen haft med de branscher som drabbats hårt och jag uppskattar den ansvarskänsla, konstruktivitet och framåtanda som kulturlivet, idrottssverige, trossamfunden och många andra visat. Arbetet har präglats av en vilja att tänka kreativt och att använda vartenda verktyg som finns för att skapa trygga evenemang, säger kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind.

Undantaget som kommer att beslutas på regeringssammanträdet på torsdag innebär att arrangemang på serveringsställen som träffas av den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen, det vill säga till exempel restauranger och caféer, inte träffas av förbudet om allmänna sammankomster och tillställningar. Konserter som hållits på restauranger träffades tidigare inte bara av kraven på serveringsställen, utan även av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Därigenom skapar regeringen en ordning där samma verksamhet inte behöver förhålla sig till olika regelverk beroende på vilka aktiviteter som pågår i lokalerna. Regeringen kommer alltså justera den orimlighet som finns i dag. Folkhälsomyndigheten har uttryckt sig positiva till att ändringen införs och ändringen gäller från och med den 8 oktober.

Regeringen planerar också för ett ytterligare undantag i förbudsförordningen gällande arrangemang med sittande publik, till exempel teaterföreställningar, konserter och idrottsmatcher. Undantaget möjliggör för sådana arrangemang med upp till 500 deltagare där publiken sitter med ett avstånd om en meter från varandra. Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig. Förslaget på deltagartak och avstånd är i enlighet med vad Folkhälsomyndigheten föreslår i sitt remissvar. Ett beslut om denna ändring planeras till den 8 oktober och skulle i så fall kunna börja gälla från och med den 15 oktober.

För att regeringen ska kunna fatta ett sådant beslut om en dryg vecka krävs dock att smittläget fortfarande tillåter ett sådant undantag. Regeringen kommer att föra en nära dialog med Folkhälsomyndigheten i denna del.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet