Torsdag 28 september 2023

Medelåldern för skogsägare

ÄGARE. Medelåldern för nytillkomna skogsägare är 47 år visar ny statistik.
ÄGARE. Medelåldern för nytillkomna skogsägare är 47 år visar ny statistik.

Färsk statistik visar att medelåldern på en ny skogsägare är 47 år. De flesta nya ägarna är dessutom män.

Det tillkom cirka 10 000 nya skogsägare (fysiska personer) varje år under perioden 2004-2022. Dessa är i genomsnitt 47 år och könsfördelning bland dessa nya skogsägare är 47 procent kvinnor och 53 procent män. Vidare fortsätter trenden med färre skogsägare och färre brukningsenheter vid en jämförelse med föregående år. Det visar Skogsstyrelsens senaste ägarstatistik.

Nya skogsägare

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att 10 554 stycken skogsägare, fysiska personer, tillkom 2022, jämfört med föregående års taxering. Av dessa var 47 procent kvinnor och 53 procent män. 1 478 nytillkomna skogsägare är folkbokförda i Västra Götalands län och 1 270 i Stockholms län. Medelåldern på nytillkomna skogsägare är 47 år, medelåldern för män är 46 år och 48 år för kvinnor. De äldsta nytillkomna skogsägarna finns i Stockholm med en medelålder på 51 år och de yngsta återfinns i Kronoberg med 44 år i medelålder.

Fortsatt trend

Antalet brukningsenheter minskar med 397 stycken (0,2 procent) och antalet skogsägare som är fysiska personer minskade med 730 personer (0,2 procent), mellan 2021 och 2022 års fastighetstaxering. En annan trend som fortsätter är ett stigande antal ägare boende utanför Sverige. Denna fortsätter efter en liten minskning under 2021. Skogsägare boende i EU/EES exkl. Norden ökar med 247 personer mellan åren.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Ingen ersättning för skador nära skyddad skog Gör dig redo för höst och vinter! Gör sig redo med nya tomter Litterära herrgården väcktes ur glömskan Så tar sig ditt barn säkert till skolan själv Världsläget styr även modet Katja föreläser om självskadebeteende och ätstörningar Vad vill du egentligen? ”Ett dråpslag mot folkbildningen” 4 av 10 kör för fort utanför skolor