Söndag 9 december 2018

Medicin avvecklas vid Mariestads sjukhus

Nu är det klart.
Medicinavdelningens 16 platser avvecklas i Mariestad. Istället koncentreras denna vård till sjukhuset i Skövde.
Mariestad utvecklas till ”närsjukvårdscentrum”.

Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden, liksom Skaraborgs Sjukhus styrelse, har idag fattat beslut om att arbetet för att forma ett närsjukvårdscentrum i Mariestad ska påbörjas omgående.

Detta innebär att slutenvårdsplatserna för medicin vid Mariestads-sjukhuset nu avvecklas och att det istället skapas åtta nya platser vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Mellanvård

Efter semesterperioden 2016 öppnas istället en ny vårdform, så kallade mellanvårdsplatser i Mariestad.

Mellanvårdsplatser ska vara en ny vårdform för sköra patienter med stort som inte kan tas om hand i kommunen. Vården är tänkt att vara ett komplement till den specialiserade slutenvården och sker i samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård och sjukhuset ska ansvara för lokaler och personal fram till årsskiftet.

Närsjukvårdscentrum

Ett närsjukvårdscentrum i Mariestad ska möta behovet av nära vård hos invånarnas i norra Skaraborg. Närsjukvårdscentrum i Mariestad ska vårda personer med vanliga och ofta förekommande tillstånd som kompetensmässigt är möjligt att bedriva lokalt. Modellen bygger på samverkan mellan kommunerna och regionen kring de mest sjuka äldre, barn och vuxna med psykisk ohälsa, personer med funktionsnedsättning samt palliativ vård.

Närsjukvårdscentrum, med tillägg av mellanvårdsplatser, kommer vara ett pilotprojekt i Västra Götaland.

 Styrgrupp

En politisk styrgrupp kommer att få i uppdrag att utforma förslaget till Närsjukvårdscentrum Mariestad.

–Senast 1 oktober 2016 ska styrgruppen presentera ett första förslag till utformning av ett Närsjukvårdscentrum i Mariestad. Beslut om genomförande ska fattas innan 31 december 2016 och under 2017 ska Närsjukvårdscentrum Mariestad vara i drift, säger Ulla-Britt Hagström, Skaraborgs Sjukhus styrelseordförande.

Styrgruppen ska bestå av representanter från olika aktörer; Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, Primärvårdsstyrelsen, Styrelsen för beställd primärvård, styrelsen för Hälsa och Habilitering, de tre norra kommunerna – Mariestad, Gullspång och Töreboda – samt de privata vårdcentralerna.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer