Söndag 28 februari 2021

Mer grädde, ost och smör

ÖKAT. Invägningen av mjölk ökade under 2020.
ÖKAT. Invägningen av mjölk ökade under 2020.

Den totala invägningen av mjölk under 2020 ökade med 2,5 procent, jämfört med 2019. För ekologisk mjölk ökade invägningen med knappt 4 procent under perioden. Det framgår av en ny statistikrapport – där även siffror över slakt av lantbruksdjur redovisas.

Den totala invägningen av mjölk under 2020 var 2 772 000 ton. Invägningen av ekologisk mjölk utgjorde 481 000 ton. Jämfört med siffrorna för 2019 ökade den totala mjölkinvägningen med 68 000 ton eller 2,5 procent. Invägningen av ekologisk mjölk ökade med 17 000 ton eller knappt 4 procent jämfört med 2019 års uppgifter.

Grädde ökade – mjölkpulver minskade

Mjölken användes till att producera 694 000 ton konsumtionsmjölk och 236 000 ton syrade produkter. Det innebar en minskning av konsumtionsmjölk med 5 procent, och en ökning av syrade produkter med 6 procent, jämfört med 2019. Produktionen av grädde, ost och smör ökade jämfört med föregående år, medan produktionen av mjölkpulver minskade.

Ökad slakt av grisar och fjäderfä

I rapporten ”Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2020:12” hittar du även statistik som rör slakt av lantbruksdjur. Under 2020 såg utvecklingen per djurslag ut så här:

* Nötkreatur: 141 000 ton. Det slaktades under året 434 400 nötkreatur. Slakten av nötkreatur ökade med 1 procent jämfört med 2019.

* Gris: 246 000 ton. Det slaktades 2 622 800 grisar under 2020. Jämfört med 2019 ökade slakten av gris med 3 procent.

* Får och lamm: 4 900 ton. Slakten av får och lamm minskade med drygt 2 procent i jämförelse med 2019. Under 2020 slaktades det 240 500 får och lamm.

* Fjäderfä: 171 000 ton. Det slaktades 111 113 300 fjäderfän. Jämfört med uppgifterna för 2019 ökade slakten av fjäderfä med 4 procent.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet