Söndag 7 juni 2020

Mer regionpengar till konstnärer

Kulturnämnden i Västra Götaland om disponerar nu sina medel med anledning av covid-19. Fler stipendiera delas ut till konstnärer. Studieförbundens anslag för 2021 baseras på verksamheten år 2019 istället för år 2020.

Kulturnämnden omdisponerar budgeten för att frigöra 3, 9 miljoner kronor .

900 000 kronor omfördelas till ytterligare 30 kulturstipendier à 30 000 kronor bland inkomna ansökningar ur utlysningen som beslutas vid kommande nämndsmöte.

Dessutom omfördelas 1,7 miljoner kronor till utlysning av 100 utbildningsstipendier à 17 000 kronor. Förslaget är att regionens centrumbildningar får i uppdrag att ta fram förslag på stipendiater, även utanför sin medlemskrets.

Kulturnämnden anslår 300 000 kronor till Kulturakademin för planering och genomförande av kurser utformade av Kulturakademins branschråd samt företrädare för bild och formområdet.

Kulturnämnden förstärker dessutom KKN-programmet (kulturella och kreativa näringar) med ytterligare 500 000 kronor. Utlysningen är gemensam med regionutvecklingsnämnden.

Reglerna för arrangörsstödet, som fördelas av Samsam till deras medlemsföreningar, så att Samsam ska kunna betala medel till föreningar som ansöker om stöd för upparbetade kostnader vid inställda evenemang. Ändringen avser också att stötta medlemmarnas akuta behov, främst driftskostnader för lokaler.

Kulturnämnden omfördelar 500 000 kronor till Västra Folkets Hus och Parkregionen för fördelning av stöd till biografer som drivs i ideell regi eller av ekonomiska föreningar utan vinstutdelning, för uteblivna intäkter under perioden 15 mars – 31 augusti 2020.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet