Onsdag 26 juni 2019

Metoo-upproren upplevs ha lett till förändringar

Två tredjedelar av svenskarna anser att #metoo-uppropen kring sexuella övergrepp har lett till faktiska förändringar.

Det visar en undersökning från Novus som SVT Nyheter idag publicerar. Dock skiljer sig svaren åt mellan kvinnor och män. Bara 28 procent av kvinnorna anser att män som kränker kvinnor har ändrat sitt beteende. Men bland männen uppger 45 procent att dessa män förändrat sitt beteende.

66 procent av kvinnorna anser at kvinnor har ändrat sitt beteende genom att i högre utsträckning säga ifrån eller anmäla övergrepp. Motsvarande siffra hos männen är 80 procent.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet