Tisdag 5 juli 2022

Militären i väst stödjer Migrationsverket

Militärregion Väst har i veckan startat sitt stödarbete till Migrationsverket.
– Det är en oerhört viktig samhällelig fråga. Personalen från Skaraborgs regemente och övriga stödjande förband inom militärregionen gör ett mycket viktigt och bra arbete i denna svåra situation, säger Fredrik Ståhlberg, chef för Militärregion Väst och Skaraborgs regemente.

Inledningsvis består av fem personer som, i skift, ingår i Migrationsverket Västs krisledningsstab. Dee ska bland annat ordna fram lägesrapporter och få fram uppgifter om lediga boenden för de asylsökande.

– Just boendefrågan är det som är mest aktuellt just nu. Vi kontaktar kommuner, organisationer och företag för att försöka få fram fler sovplatser, säger Curt Schenström från Militärregion Väst.

Försvarsmakten arbetar inte med mottagande och registrering av asylsökande och är inte heller delaktighet i beslutsfattandet.

I den västra militärregionen utgörs det nuvarande stödet av personal från Skaraborgs regemente, Trängregementet, Luftvärnsregementet och Försvarsmedicincentrum. Det finns även en större mängd personal som står i beredskap för att tas i anspråk om det skulle behövas.

Fram till årsskiftet

Det inledande stödet från Försvarsmakten sträcker sig fram till årsskiftet med en möjlighet att förlänga det fram till juni 2016.

Skaraborgs regemente ställer också själva upp med sängplatser till de asylsökande. För tre veckor sedan flyttade de första asylsökande in på ett av regementets övningsfält som har ställts till Migrationsverkets förfogande.

Drygt 500 sängplatser hyrs av Migrationsverket på fältet från nu och över hela nästa år och det är också de som driver den delen av verksamheten.

– Det boendet är i full gång och vår personal har gjort ett mycket bra jobb med att skapa förutsättningar för att Migrationsverkets och Försvarsmaktens respektive verksamheter på fältet kan fortgå med så hög grad av säkerhet som möjligt, säger Fredrik Ståhlberg.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet