Torsdag 30 mars 2023

Mindre barngrupper blir för dyrt i Skara

Förskolegrupperna i Skara kommer vara oförändrat stora.
Förskolegrupperna i Skara kommer vara oförändrat stora.

Skara kommun kommer inte minska barn antalet barn i sina förskolegrupper.

I  en motion till kommunfullmäktige ville Moderaterna i kommunen att grupperna skulle begränsas till maximalt 15 barn.

Kommunstyrelsen föreslår nu att motionen avslås, då kostnaden blir för hög. Med maximalt 15 barn skulle grupperna behöva minskas med i genomsnitt fyra barn.

Det skulle innebära 11 nya förskoleavdelningar i kommunen, vilket enligt kommunstyrelsen skulle bli för dyrt. Ett 30-tal förskolelärare skulle behöva anställas och den totala kostnaden skulle bli drygt 15 miljoner kronor för kommunen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer