Fredag 14 maj 2021

Monica slår ett slag för röjsågen

Mycket har tidigare kretsat kring motorsågen. Men nu vill Monica Andersson slå ett slag för röjsågen, som hon tycker har blivit lite styvmoderligt behandlad.

När projektet Säker skog drog igång i början av 2000-talet, så var grundtanken att minska olyckorna inom skogsbruket. I dag är tanken den samma och med hjälp av riktade utbildningar fortsätter arbetet.

En av alla utbildare i vårt avlånga land är Monica Andersson, som tillsammans med sin make driver företaget Skogsmon.

– Jag har alltid haft ett stort skogsintresse och läste själv på naturbruksskolan i Svenljunga.

Olika format

Monica har bland annat arbetat som virkesmätare, men i takt med att sågverken lades ner behövde hon hitta ett nytt jobb.

– Därefter var jag lärare på Sparresäter i tolv år, innan jag avslutade min anställning och blev egen företagare.

I företaget kretsar det mycket kring utbildningar i olika format, men med motor- och röjsåg i centrum.

Mycket att lära

På senare år har det lagts mycket fokus på just motorsågen, vilket förstås har sina stora fördelar. Men samtidigt kan Monica konstatera att röjsågen hamnat i skymundan.

– Röjsågen har blivit lite styvmoderligt behandlad. För även här finns det mycket att lära, exempelvis kring säkerhet, arbetsmetoder och ergonomi, säger hon och fortsätter:

– Som det är nu så är det mycket företag som vill ha utbildningar på röjsåg, men det blir också några kurser för privatpersoner varje år.

Fick bromsa

Meningen var dock att röjsågens budskap skulle spridas till en betydligt större publik – om det inte hade varit för den pågående coronapandemin.

– Vi startade ett projekt hösten 2019, då vi åkte runt i bygdegårdar och samlade in folk som var intresserade. Vi kom en bit, men sedan fick vi dra i nödbromsen på grund av pandemin. Det fanns ett enormt intresse och vi fick nästan ihop 450 personer, men nu vet vi inte riktigt hur det kommer att bli.

Vad gäller?

Men samtidigt kan Monica avslöja att intresset verkar leva kvar och att det på flera håll i Skaraborg har röjts mer än någonsin under fjolåret.

Vad gäller då för den som ska köra med en röjsåg?

– Är det i din egen skog så finns det inget lagkrav. Men du ska naturligtvis vara rätt klädd med skor som har sågskydd, kraftiga byxor, handskar, reflexjacka och en hjälm med visir. Det ska dessutom finnas ett första förband, om olyckan är framme.

A och B

När det sedan kommer till att röja hos någon annan så ställs det högre krav.

– Det är inte lika glasklart som med motorsågskörkortet. Fast du ska ha en utbildning av någon form, det räcker alltså inte att du har kört med grannen, säger Monica och förklarar:

– Det finns röjkort A och B. Första kursen är på en dag, där deltagarna börjar med att lära sig om såg och utrustning. Därefter blir det sågning utomhus. B-kortet är sedan en påbyggnad med mer teknik och precisionskörning. Det blir även prov, både teoretiska och praktiska.

Väldigt nyfikna

Det råder knappast några tvivel kring att Monica trivs med sitt arbete att utbilda. Och hon ser gärna att ännu fler får upp ögonen för röjningens ädla konst.

– Våga ta steget, för du kommer inte ångra dig, säger hon och skickar med en hälsning:

– Även den mest kunnige brukar få upp ögonen och inse att det kan behövas en uppfräschning av kunskaperna. De allra flesta är också oftast väldigt nyfikna och det är få som tycker att de inte lärt sig något när kursen är gjord.

Fakta: Säker skog

* Säker Skog startade som ett projekt 2001, men är idag en ekonomisk förening – som ägs av Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och de tre skogsägarföreningarna Norra Skog, Mellanskog och Södra skogsägarna.

* Säker skogs verksamhet syftar till att öka säkerheten för de som arbetar med röjsåg, motorsåg och fyrhjuling. Antalet olyckor, framför allt allvarliga sådana och dödsolyckor, behöver minska och arbetet är därför oerhört viktigt. Runt om i landet finns det engagerade och välutbildade instruktörer som utbildar och utför examinationer på relevant nivå.

* Bland annat genom införandet av motorsågs- och röjsågskörkortet har Säker Skog fått en viktig position i arbetet med att öka säkerheten i skogsarbetet, särskilt inom det privata skogsbruket. Fram till idag har över 150 000 körkort utfärdats. Nu pågår också en satsning med att få igång utbildningar för fyrhjulingskort.

Källa: sakerskog.se

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet