Torsdag 9 juli 2020

Sandhems skola blir kvar

Skolan i Sandhem blir kvar. En majoritet av de politiska partierna i Mullsjö kommun vill bevara skolan.

Skolan i Sandhem har ett 40-tal elever från förskoleklass till och med årskurs tre. En kommunal utredning har föreslagit att skolan av ekonomiska skäl borde läggas ner, och eleverna ges möjlighet att välja en skola i kommunens centralort Mullsjö. Det skulle på sikt spara cirka 2,5 miljoner kronor.

Nu skriver Jönköpings-Posten att det inte finns politisk majoritet för ett sådant förslag i kommunen. I den styrande koalitionen har Socialdemokraterna Centerpartiet och Kristdemokraterna tagit ställning för att skolan ska vara kvar. Endast Liberalerna, som också ingår i ledningen, förordar en nedläggning av skolan. Även oppositionspartiet Moderaterna har tagit ställning för ett bevarande.

– Om man stänger fritids så kräver det att de Sandhemsbor som har sin barn på fritids måste kunna forsla barnen in till Mullsjö varje morgon och hämta barnen varje eftermiddag. Vissa människor har inte bil eller pendlar till exempelvis Falköping. Då blir det väldigt omständligt att först åka in till Mullsjö, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson (S) till Jönköpings-Posten.

Hon menar att en nedläggning kan få en negativ påverkan på Mullsjö kommun, om föräldrar istället väljer att placera sina barn i en skola i Falköpings kommun, på andra sida länsgränsen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer