Måndag 26 juli 2021

Något lägre skörd än normalt väntas

Foto: Camilla Calmsund/Lantmännen
Foto: Camilla Calmsund/Lantmännen

Lantmännens prognos för årets skörd av spannmål uppgår till 5,6 miljoner ton, vilket är lägre än 2020 års skörd och något lägre än snittet för de senaste fem åren, det extremt torra året 2018 undantaget.

– Vi ser ut att gå emot en skörd som är mindre än de senaste två årens stora skördar. Som alltid är där regionala variationer men i år är variationerna ovanligt stora, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen i ett pressmeddelande.

Förutsättningarna har varierat i olika delar av landet, framförallt vad gäller mängden nederbörd. I de södra delarna av Sverige ser skörden ut att gå mot en nivå som knappt når upp till normala nivåer orsakat av torka i juni. Längre norrut, i synnerhet kring Mälardalen, förväntas en något mindre skörd till följd av stora nederbördsnivåer under våren.

I Götaland låg grödorna efter i utvecklingen väldigt länge, som en följd av den kalla våren. Mängden soltimmar och höga temperaturer i juni stressade grödornas utveckling på ett sätt som gör att de idag ser ut att gå mot en svagare skörd än normalt.

Skörden startar i södra Sverige i slutet av juli och svenska lantbrukare över hela landet förbereder sig nu på ett intensivt arbete med årets viktiga skörd.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet