Lördag 16 januari 2021

Nedåtgående trenden fortsätter

Behovet av sjukhusvård i Västra Götaland för covid-19 fortsätter att långsamt minska. Även smittspridningen saktar ner men fortfarande förekommer allmän smittspridning över hela Västra Götaland.

– Vi kan inte nog upprepa budskapen om att alla tar sitt ansvar för att minska smittspridningen. Håll avstånd, stanna hemma vid minsta symtom och undvik trängsel i kollektivtrafiken, säger Birgitta Arnholm, biträdande smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

Under förra veckan, vecka 30, rapporterades 363 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en fortsatt minskning jämfört med de senaste veckorna. Andelen personer 70 år och äldre med covid-19 sjunker också och var 4 procent av samtliga fall under vecka 30.

– Det är glädjande att smittspridningen bland äldre fortsatt minskar men det är fortsatt extra viktigt att de som är 70 år eller äldre fortsätter undvika platser där många människor samlas, säger Birgitta Arnholm.

Fram till och med 29 juli klockan 14.00 har totalt 17 970 personer testats positiva för covid-19 i Västra Götaland.

Behovet av sjukhusvård för covid-19 minskar fortsatt, men långsamt. Den 30 juli klockan 10 fanns 62 inneliggande patienter med positiv covid-19 varav 8 vårdas på intensivvårdsavdelning, IVA.

– Vården är fortsatt ansträngd då vi är mitt i semesterperioden, men det är positivt att färre personer med covid-19 behöver inneliggande vård och framför allt då intensivvård, säger Jan Kilhamn, stabschef i den regionövergripande sjukvårdsstaben för covid-19.

VGR har en aktiv strategi med provtagning och smittspårning, och ackumulerat sedan pandemins start har nu nästan 160 000 PCR-prover för covid-19 analyserats. Under vecka 30 genomfördes 10 868 prover, och andelen positiva provsvar har fortsatt att minska.

– Det är viktigt att man tar kontakt med vården vid symtom som feber, hosta och halsont, säger Jan Kilhamn. Kontakta din vårdcentral eller 1177 vid misstanke om covid-infektion, säger Jan Kilhamn.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet