Tisdag 28 september 2021

Ner och upp för Högskolan i Skövde

I förra veckan sändes antagningsbeskedet ut till alla som sökt en högre utbildning till hösten. Högskolan i Skövde antar cirka 2 500 personer till sina programutbildningar.

2 455 personer fick ett besked om att de har antagits till en programutbildning på Högskolan i Skövde. Det ungefär 4 procent färre än motsvarande urvalsomgång 2020 men fortfarande 21 procent fler än 2019.

– Pandemin har påverkat arbetsmarknaden negativt och regeringen har satsat på högre utbildning för att motverka nedgången. Det syns även i våra antagningssiffror. Även om vi inte antar riktigt lika många studenter till programutbildningarna i år, jämfört med samma omgång föregående år, är antagningstalet ändå högt, säger Högskolans prorektor Lena Mårtensson, i ett pressmeddelande.

Antalet antagna till de fristående kurserna går upp med drygt 9 procent jämfört med motsvarande omgång föregående år. På Högskolan i Skövde antas 3 582 personer till fristående kurser i den nu aktuella omgången.

– Antalet antagna till fristående kurser brukar variera kraftigt år från år. Men kurserna är ett viktigt verktyg i arbetet med det livslånga lärandet. Därför är det positivt att vi gör fler antagningar till dessa i år, säger Lena Mårtensson.

De som nu har fått ett positivt antagningsbesked har fram till den 23 juli på sig att tacka ja eller nej till sin utbildningsplats. Därefter görs ytterligare ett urval som publiceras den 29 juli.

Efter att nästan bara ha haft distansundervisning under våren planerar nu Högskolan i Skövde för en återgång till campus under hösten 2021. Återgången kommer dock att ske stegvis. Från den 30 augusti till och med 3 oktober ska alla föreläsningar som samlar fler än 50 studenter hållas som distansundervisning. Om allt sen går enligt plan tas begränsningen bort den 4 oktober och då övergår Högskolan till vanlig campusundervisning.

– Det här innebär att du som nu antas till en campusbaserad utbildning ska planera för att utbildningen också ges på plats i Skövde. Men du kan få inleda dina studier på distans under terminens första veckor, säger Lena Mårtensson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet