Lördag 17 november 2018

”Ni har sålt ut äganderätten”

På fotot Baljefors vid ån Nossan.
På fotot Baljefors vid ån Nossan.

Vid lördagens årsmöte med Västsvensk Vattenkraftförening (VVF) antogs ett uttalande med skarp kritik mot riksdagspolitikerna.

-Skäms på er politiker – ni har sålt ut äganderätten, skriver föreningen.

Föreningen konstaterar att den breda politiska uppgörelsen i riksdagen mellan regeringspartierna S och MP samt M, C och KD är mycket motsägelsefull, vilket VVF menar öppnar för myndigheternas egna tolkningar.

-Politikens misslyckande att göra en tydlig lagstiftning måste kraftverksägaren försöka ställa tillrätta genom abnormt omfattande domstols-processer. Detta kommer inte kraftverksägaren att orka, står det i uttalandet.

Vattenkraftsägarna understryker att vattenlagstiftningen historiskt har varit mycket detaljerad och styrande.

-Detta vill man nu ändra genom att stifta en ramlag, där myndigheterna tillåts att bestämma detaljerna i form av miljökvalitetsnormer (MKN) och kraftigt modifierade vatten (KMV) etc. Det är detta som man valt att kalla för ”moderna villkor”. Politiken som styrande faktor har därmed i princip abdikerat.

-Man kan fråga sig varför allianspartierna är så hjälpsamma med att genomföra Miljöpartiets politik? frågar sig medlemmarna i VVF:

-Genom detta förfarande tillåts miljöjuridiken kortsluta den grundlagsskyddade äganderätten.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer