Fredag 22 januari 2021

Nöjda efter tandläkarbesök

En privatisering som hotar en väl fungerande specialisttandvård - eller en valfrihetsreform för barn och ungdomar. Partierna gör olika ideologiska vägval för regionens framtida specialisttandvård.
En privatisering som hotar en väl fungerande specialisttandvård - eller en valfrihetsreform för barn och ungdomar. Partierna gör olika ideologiska vägval för regionens framtida specialisttandvård.

Folktandvården i Västra Götaland får högt betyg av sina kunder. Det visar Folktandvårdens egen patientundersökning.

11 624 kunder i Folktandvården Västra Götaland har nu fått säga sitt. 93 procent är nöjda och rekommenderar gärna Folktandvården till andra.

– Vi får mycket höga betyg i bemötande, kompetens, lyhördhet och genomförande av behandling. Allra nöjdast är våra kunder som har Frisktandvård, säger kommunikationschef Jenny Erkholm.

Allra mest nöjda är de kunder som har Frisktandvård, tandvård till fast pris. Totalt har närmare 200 000 av Folktandvårdens kunder Frisktandvård. Totalt är 52 procent av invånarna i Västra Götaland kunder hos Folktandvården.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer