Måndag 19 augusti 2019

Nu ökar spridning av RS-virus

Antalet fall av RS-virus som rapporterats till Folkhälsomyndigheten är dubbelt så hög som för ett år sedan. På Skaraborgs sjukhus laboratorium har hittills 35 fall konstaterats.

Folkhälsomyndighetens övervakning av respiratoriskt syncytial virus (RSV) visar att totalt 1 833 personer har diagnosticerats med RS-virus sedan vecka 40. Vid samma tidpunkt förra säsongen hade ungefär hälften så många fall rapporterats. Barn under ett år står för drygt en tredjedel av alla fallen.

Folkhälsomyndigheten bedömer att aktiviteten väntas öka ytterligare under kommande veckor. Barn under ett år kan bli svårt sjuka av RS-virus, men även personer över 65 år kan drabbas hårt. Årets säsong började något senare än vanligt för en hög säsong, men RSV-aktiviteten kommer förmodligen att fortsätta öka och nå sin kulmen i slutet på februari eller i början på mars.

Respiratoriskt syncytial virus (RSV eller RS-virus) är en vanlig orsak till luftvägsinfektion. Infektionen liknar oftast en vanlig förkylning. Små barn, framför allt spädbarn kan dock bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård. Även äldre personer och andra infektionskänsliga personer kan drabbas hårdare av en RS-infektion.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet