Måndag 17 januari 2022

Ny bok om unika Finnestorp

Arkeolog Bengt Nordqvist är författare till ”Offerplats Finnestorp”
Arkeolog Bengt Nordqvist är författare till ”Offerplats Finnestorp”

Nu är den klar – boken om de unika fynden vid offerplatsen Finnestorp mellan Larv och Floby.

Alldeles vid ån Lidan, har för 1500 år sedan hästar, vapen och utrustning offrats till gudarna. Det är en av landets allra rikaste krigsbytesofferplatser. Från Kristi födelse och till cirka år 550 skedde upprepade offerhandlingar i våtmarken vid Finnestorp.

-Vi har grävt fram över 500 metallföremål. Det finns ingen motsvarighet till denna mängd föremål i hela Europa, betonar arkeolog Bengt Nordqvist som är författare till boken ”Offerplats Finnestorp”.

Han har varit grävledare för utgrävningarna av platsen fram till 2012.

-Det handlar om rena metaller och föremål av yppersta hantverksskicklighet, säger han. Det är härförares föremål som offrats till gudarna.

Och guden som det handlar om är Oden.

Skelettdelar

I Finnestorp har också hittats 70-80 kilo skelett.

-95 procent är från hästar, som styckats och offrats, berättare arkeolog Maria Vretemark. Det har troligen skett på tre öar i våtmarken.

Även skelettdelar, främst kranier, från ett tiotal människor har hittats vid offerplatsen. Vilken typ av ceremonier och riter som skett i Finnestorp vet vi inte.

-Vi vet inte om offren gjorts vid specifika tillfällen eller regelbundet exempelvis vart tredje, sjätte eller nionde år, säger Maria Vretemark.

Nu är utgrävningen dokumenterad och kommande år väntar riksantikvarieämbetets fyndfördelning.

-Vi hoppas fynden stannar på muséerna i Skara och Falköping, säger de både arkeologerna. De gör sig bättre i Västergötland än i Stockholm.

Hästtänder

Samtidigt fortsätter studierna kring föremål och skelett. Om ett år hoppas Maria Vretemark att undersökningarna av alla hästtänder ska vara klar. Det finns nämligen en unik signatur i varje tand. Isotoper och spårämnen visar var djuret betat.

-Då vet vi var de offrade hästarna egentligen kom ifrån, var det lokala hästar eller kom de från andra platser, säger hon. Det var ett enormt flöde av varor, människor och djur på den tiden.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet