Fredag 20 september 2019

Ny dialog utlovas kring Hornborgasjön

Björn Risinger har varit generaldirektör på Naturvårdsverket i knappt åtta månader. Vid mötet med upprörda markägare runt Hornborgasjön utlovade han en bättre dialog.
Björn Risinger har varit generaldirektör på Naturvårdsverket i knappt åtta månader. Vid mötet med upprörda markägare runt Hornborgasjön utlovade han en bättre dialog.

En gemensam grupp med myndigheter och markägare ska bildas för att hantera konflikter runt Hornborgasjön.
-Dialog är alltid värdefullt, konstaterar Naturvårdsverkets nye generaldirektör Björn Risinger, som också utlovar snabb utvärdering av detta Sverige största naturvårdsprojekt.

Det riktades mycket stark kritik mot Naturvårdsverket och länsstyrelsen när markägare och lantbrukare fick möta verkets nye generaldirektör Björn Risinger vid Hornborgasjön.

-Det är en hel del heta känslor, konstaterar Björn Risinger efter rundturen runt sjön. Jag är inte helt obekant med den kritik som framförs.

Han har själv varit många gånger vid sjön. Har inte heller långt dit. Han bor i västgötska Bjurbäck utanför Mullsjö.

Trätornas träsk

Inte för inte har Hornborgasjön allt sedan höjningen av sjöns vattenstånd getts epitetet ”Trätornas träsk”. Fortfarande svallar känslorna när drabbade markägare beskriver de statliga myndigheterna.

Knappt hann nye generaldirektören, med representanter från länsstyrelsen, ut ur bussen vid Trandansen förrän kritiken haglade.

-Det är en stor skam hur ni hanterar detta, dundrade Karl Erik Becker. Folk är förbannade i bygden.

-Höjningen är ett enda stort misslyckande, menade Karl-Johan Wallinder på Mossegården i Mårby som visade hur länsstyrelsen misskött dikesrensningen i Bjurumsån, vilket får stora konsekvenser för markägarna.

Otto Hemming, som bor nerströms Flian i Härlunda, beskrev hur vattenhöjningen förstört möjligheterna att fortsätta djurproduktionen på gården. Men någon ersättning skulle han inte få.

-Vi fick dra i handbromsen och lägga ner djurproduktionen, berättade han.

Först efter dom i Mark- och miljödomstolen tillerkändes Hemming viss ersättning för de skador som sjöhöjningen medfört.

Dialog

Generaldirektör Risinger lyssnade tålmodigt på kritiken och betonade att målet med staten satsning varit att öka den biologiska mångfalden och trygga en rik fågelsjö.

-De utvärderingar vi startat får visa om det blivit fel och om vi behöver ändra inriktning, säger han. Det finns inget naturvårdsprojekt där Naturvårdsverket satsar lika stora resurser.

Erik Norgren som är handläggare på Naturvårdsverket talar om tre delar i denna utvärdering.

-Vi vill veta om satsningen nått de mål och syften vi hade, säger han. Den utvärderingen ska bli färdig under året.

Samtidigt startar nu utvärderingens andra del. Den handlar om vilka effekter som projektet fått för lantbruket. Den tredje delen ska belysa hur Hornborgasjön utvecklats som turistmål.

Arbetsgrupp

Wanja Wallemyr som är ordförande i LRF:s kommunkrets (Lantbrukarnas Riksförbund) i Falköping efterlyser en konstruktiv dialog.

-Vi vill se en gemensam arbetsgrupp med representanter för markägarna, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och länsstyrelsen, säger hon. Gärna också med representation från EU.

Björn Risinger har ingenting emot en gemensam grupp.

-Gärna, en dialog är alltid bra, säger han.

Något som moderate riksdagsledamoten Sten Bergheden, Mariestad, tog fasta på när han sammanfattade mötet vid Hornborgasjön.

-Jag utgår från att LRF och länsstyrelsen nu tar bollen och ser till att en sådan arbetsgrupp bildas, säger Sten Bergheden.

Jan Landström på LRF:s regionkontor i Västra Götaland hoppas att länsstyrelsen verkligen tar fasta på detta.

-Folk upplever att man inte blir lyssnad på, säger han. Vi behöver få rätsida i en hel del ärenden kring sjön.

 

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet