Fredag 29 september 2023

Ny faunabro över E20 är klar

En faunabro har byggts över E20 vid Södra Härene på väg mellan Vårgårda och Ribbingsberg. Mellan den 21 november och den 25 november kommer 526 stycken träd, buskar och andra plantor att planteras ut.

Faunabron är ett led i de gröna satsningar som görs längs E20.

–Meningen är att skogsmarken ska glida över i bron så att den blir en plats som liknar den naturliga miljö som djuren lever i med växter och rösen där de kan gömma sig. Ger vi djuren bra passagemöjligheter minskar risken för viltolyckor, säger Marita Karlsson som är projektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Antalet anmälda viltolyckor på väg i Sverige har ökat med 38 % mellan åren 2010 och 2021, från 47 475 till 65 430 per år, visar statistik från Nationella viltolycksrådet. Hittills i år har 8279 viltolyckor rapporterats i Västra Götaland. I samband med ombyggnaden av E20 görs en rad förbättringar för att öka säkerheten på vägen. Olika viltåtgärder är exempel på sådana åtgärder.

Bron vid Södra Härene kommer att bli 25 meter bred och förses med höga skärmar längs räckena som skyddar mot ljus och ljud för att inte djuren ska skrämmas bort. På platsen kommer också död ved att få plats som blir en fristad för insekter vilket gynnar biologisk mångfald.

Tanken är att djur i olika storlekar från små gnagare till grävling och rådjur men också älg ska välkomnas över bron. I och med ombyggnad och nyanläggning av E20 kommer hela sträckan att omgärdas av viltstängsel och vägen kommer att förses med mitträcke för att öka säkerheten. Det innebär också att vägens barriärverkan kommer att öka.

–Genom vårt ingrepp i naturen då vi bygger en säkrare väg för bilarna måste vi också tänka på djurlivet eftersom vägen skär av deras naturliga miljö som de vistas i, säger Marita Karlsson.

Flera passager för vilt byggs längs sträckan, både tunnlar och broar i olika storlekar över och under E20, varav faunabron vid Södra Härene, som är en av de största, är en av dem.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Ingen ersättning för skador nära skyddad skog Gör dig redo för höst och vinter! Gör sig redo med nya tomter Litterära herrgården väcktes ur glömskan Så tar sig ditt barn säkert till skolan själv Världsläget styr även modet Katja föreläser om självskadebeteende och ätstörningar Vad vill du egentligen? ”Ett dråpslag mot folkbildningen” 4 av 10 kör för fort utanför skolor