Onsdag 20 februari 2019

Ny polisutbildning till Borås

Landets femte polisutbildning kommer att placeras vid Högskolan i Borås. Det meddelade regeringen på fredagen.

För att öka antalet polisanställda och ha en effektiv och närvarande polis i hela landet har regeringen ökat anslaget till Polismyndigheten med totalt 7,1 miljarder kronor för åren 2018–2020.

– Beslutet idag är viktigt. Det möjliggör för Högskolan i Borås att starta en ny polisutbildning, och det behöver Sverige för att möta behoven av fler poliser. Den förra regeringen lät utbilda alltför få poliser. För att öka antalet poliser i linje med den här regeringens ambition så behöver vi utbilda fler poliser under en lång tid framöver, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

– Antalet polisanställda ska öka med 10 000 personer till år 2024 och under mandatperioden har intagningen på polisutbildningen fördubblats. Utbildningen i Borås ser till att fler kan genomgå polisutbildningen och bidra till att skapa trygghet för alla, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Polisutbildningen finns idag på tre lärosäten i Sverige: Umeå universitet, Linnéuniversitet och Södertörns högskola. Nästa år planeras polisutbildningen starta även på Malmö universitet och Högskolan i Borås.

Från och med nästa år är ambitionen att ta in runt 2 000 studerande per år på polisutbildningen, jämfört med drygt 1 500 i år. Fördelningen mellan lärosätena kommer ske utifrån kapacitet och intresse från studenterna.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet