Måndag 14 oktober 2019

Nya mått för kaninburar börjar gälla i juli

Från och med juli gäller nya utrymmesmått för att hålla kaniner, både som sällskap och för produktion.

De nya reglerna beslutades för fem år sedan men träder i kraft först nu för att ge djurägarna god tid på sig att ställa om till de nya måtten.

Syftet med de nya reglerna är att säkra att djuren har tillräckligt med plats att röra sig på och de nya utrymmeskraven är bättre anpassad till kaninens storlek och vikt än tidigare. Samma utrymmeskrav gäller oavsett om kaninen hålls för sällskap eller för produktion av kött, päls eller ull.

När det gäller kaniner för produktion infördes regler kring hållande för att både stärka djurvälfärden för kaninerna och konkurrenskraften för kaninföretagen. Att ha tydliga regler var något som efterfrågades av djurhållare för att kunna satsa och utveckla sin produktion.

– Det är viktigt för djurvälfärden att djuren har tillräckligt med utrymme att röra sig på och dessa burmått är bättre anpassade till kaninerna behov, säger Helena Elofsson, djurskyddchef på Jordbruksverket.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet